Om rekommendationen är att nationella tävlingar inte ska spelas varför öppnar ni då anmälan?

    0
    123

    Då läget snabbt kan förändras så öppnar vi anmälan som planerat så långt det går. Vår förhoppning är att läget ska förbättras så vi kan spela tävlingar i sommar.
    Våra rekommendationer uppdateras löpande.