Läget ser ju inte ut att förbättra sig, är det fortfarande 2 veckor innan tävling som gäller för besked om tävlingen blir av?

    0
    139

    Ja om inte arrangören själv vill att vi tidigarelägger beslut så är det två veckor som gäller.
    Anledningen till det är att vi kommer kunna lida av brist på datum i slutet av året och vill då inte ställa in en tävling som faktiskt hade kunnat spelas.
    Vi har full förståelse för att det för vissa kan kännas tätt inpå med tanke på bokning av boende mm, men vi har gjort bedömningen att det ligger inom gränsen för vad som kan vara lämpligt.